Do Piekar Śląskich Siostry Boromeuszki sprowadził Ks. Leopold Nerlich. Pełnią one swoją posługę już od przeszło 100 lat. W 1889r. Władze Piekar Śląskich wyraziły zgodę na osiedlenie się Sióstr Boromeuszek i objęcie opieką sierocińca. Następnie zaczęły opiekować się ludźmi starszymi, chorymi, dziećmi i młodzieżą.
Obecnie siostry prowadzą (prócz ochronki) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, który to zakład jest własnością Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek Św. Karola Boromeusza.
Niepubliczny zakład obejmuje swoją opieką osoby starsze, chore i niepełnosprawne wymagające całodobowej opieki i utrzymania.
Cele i zadania wypełniane są w ZOL-uw duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i opieki nad nim. Chorzy objęci są opieką duszpasterską przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i szacunku dla innych wyznań.
Pracownicy świeccy mają obowiązek włączać się w służbę choremu w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.
W zakładzie zatrudnieni są lekarze, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki i opiekunki. Dzięki ich pracy możemy zapewnić naszym podopiecznym opiekę, fachową pomoc medyczną, opiekuńczą oraz działania profilaktyczne. Zakład wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk