KOMPLET DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO PRZYJĘCIA KOBIET DO ZOL-u
 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu (załącznik nr 1,zostaje w przychodni [Pobierz]
 • skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno- opiekuńczego [Pobierz]
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie[Pobierz]
 • zaświadczenie lekarza psychiatry ( załącznik nr 5) [Pobierz]
 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego / przebywającego w zakładzie opiekuńczym ( załącznik nr 2, skala Barthel )[Pobierz]
 • wniosek o przyjęcie do ZOL i zgoda pacjenta na objęcie opieką przez zakład [Pobierz]
 • zaświadczenie lekarskie[Pobierz]
 • oświadczenie dot.: spraw finansowych [Pobierz]
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów ( decyzja ZUS, decyzja MOPR)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Orzekania o Niepełnosprawności
 • oświadczenie o złożeniu wniosku do Sądu o umieszczeniu w ZOL/ w przypadku braku świadomej zgody i podpisu /
 • regulamin porządkowy[Pobierz]

Prosimy również dostarczyć wypisy szpitalne lub podstawowe wyniki badań:
 • moczu
 • morfologi, OB
 • kreatyniny
 • poziomu cukru
 • przy odleżynach -wymaz
 • CRP
 • poziom albuminy/poziom białek
 • antygen HBS


Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk