Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Piekarach Śląskich wykonuje całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia.
Decyzję o przyjęciu do niepublicznego zakładu opiekuńczo-leczniczego podejmuje dyrektor w porozumieniu z lekarzem w oparciu o wymaganą dokumentację.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym może zostać przyjęta osoba wymagająca całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, która w ocenie stanu samoobsługi w skali Bartel otrzymała 40 kt lub mniej.
Długośc pobytu w zakładzie zależy od stanu zdrowia i co miesięcznej liczby punktów w skali Barthel. NFZ nie finansuje pobytu osób, które w ocenie w skali Barthel otrzymały powyżej 40 pkt.

Do zakładu nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk