Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piekarach Śląskich (ZOL) mogą być przyjęte kobiety, które w klasyfikacji skali Barthel nie przekraczają 40 pkt.
Podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, których wzory znajdują się w zakładce DOKUMENTY. Z wnioskiem o przyjęcie do ZOL może wystąpić pacjent lub jego opiekun prawny.
Pacjent nie może przebywać z ZOL-u wbrew własnej woli, dlatego zgoda pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w zakładzie.
W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym konieczne jest :
1/ uzyskanie postanowienia Sądu Opiekuńczego o umieszczeniu pacjenta bez jego zgody lub
2/ złożenie dokumentów i rozpoczęcie procedury ubezwłasnowolnienia w Sądzie Okręgowym
Po złożeniu stosownych dokumentów i ich zakwalifikowaniu pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących. Termin przyjęcia jest uzależniony od wolnego miejsca.

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk