Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent zgodnie z art.18.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2008, Nr 164 poz.1027 z póŸn.zm.)
oraz ustawy o działalności leczniczej ( Dz.U. 2016. Poz.1638) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz.U.2012. poz.731)

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk