• Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent w wysokości 70 % dochodu, nie więcej niż 250 % najniższej emerytury, zgodnie z art.18. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2008 Nr 164 poz.1027 z późn. zm. ) oraz ustawą o działalności leczniczej ( Dz.U. 2016 poz.1638 ) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-Leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz.U. 2012 poz. 731) i art.8 ust.3 ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
  • Nie pobiera się opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej


Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk