Prawa pacjenta
 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie


Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa


Sekretariat:
fax: (22) 532-82-31
tel.: (22) 532 - 82 - 50
kancelaria@rpp.gov.pl


Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk