Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Piekarach Śląskich wykonuje całodobowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece, i którzy wymagają profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Podstawowy pakiet Świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzialenych w naszym zakładzie to:
 • Świadczenia lekarskie i pielęgniarskie
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Terapia psychologiczna i zajęciowa
 • Leczenie farmakologiczne i dietetyczne
 • Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie zleconych badań
 • Edukację i poradnictwo zdrowotne
 • Zapewnienie zleconego transportu
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodne z zaleceniem lekarza

W razie śmierci pacjenta Podmiot leczniczy jest zobowiązany przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta.
Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres do 72 godzin od chwili jego śmierci nie pobiera się opłaty.

Copyright © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, wykonanie, administracja strony:
Widnet.pl - Tarnowskie Góry Janusz Jurczyk